оскенде мен ким боламын

оскенде мен ким боламын

  • скенде даригерип болып.адамдарга кол ушын тигизу
  • МОЖНО ПО РУССКИ? СПС ЛЮ ЦОМ