ребята((( Решите 1 Сила тока в спирали эл притки , мощностью 600 Вт равна 5 А Определите сопротивление

ребята(((
Решите
1 Сила тока в спирали эл притки , мощностью 600 Вт равна 5 А Определите сопротивление

 • P=600 Вт

  I=5 A

  R-?

  P=IU

  U=IR

  P=I^2R

  R=P/I^2=600/25=24 Oм

  2) I=800A

  U=60 B

  Q-?

  t=60 sec

  Q=I^2Rt

  U=IR

  R=U/I

  Q=IUt = 800*60*60 = 2880кДж

 • 1)

  p=600 вт

  I=5 А

  R-?

  R=U/I

  P=U*I

  U=P/I= 600/5=120 В

  R=U/I=120/5=24 Ом

  2)I=800 A

  U=60 В

  t=60 c

  Q-?

  Q=I^2*R*t= 2304000 кДж